Now you are here:> home > China Trade Guide > Business Travel in China  

Business Travel in China

Basic Conversation

Small Talk
How are you? (hello) ni hao ma? (ni hao)
I'm fine. wo hen hao
What is your name? ni jiao shenme mingzi?
My name is... wo jiao...
Where are you from? ni cong nar laide?
I'm from (Britain). wo shi cong (yingguo) laide
Do you like... ni xi buxihuan...
I (don't) like... wo (bu) xihuan...
How long have you been in China? ni dao Zhongguo doujiu?
Do you speak Chinese? ni hui buhui shuo zhongwen?
I don't speak Chinese. wo bu hui shuo zhongwen
I can speak a little. wo hui shuo yi diandian
My Chinese is terrible. wo de zhongwen hen cha
Can you speak English? ni hui shuo yingyu ma?
Please find someone who can speak English qing zhao yige hui shuo yingyu de ren
Please speak slowly. qing shuo de man yidian
Please say that again. qing zai shuo yi bian
I don't understand wo ting budong
I understand wo ting de dong
I can't read Chinese characters. wo kan budong hanzi
What does this mean? zhe shi shenme yisi?
How do you pronounce this character? zhe shi shenme yisi?